Sözleşmeler

Diyet Master Kullanıcı – Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46/E Maltepe İstanbul adresinde kayıtlı Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle ‘Diyet Master’ olarak anılacaktır) ile www.diyetmaster.com alan adlı web sitesini ve Apple store ve/veya Google store dan telefonuna yükleme yaparak Diyet Master uygulamasını kullanan kişi (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

Ara yüz: Diyet Master tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve veri tabanının sorgulanabilmesi dahil web sitesi üzerinde ve telefon uygulamasında yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ve telefon uygulamasını ifade eder.

Hizmetler: Diyet Master tarafından kullanıcılara Diyet Master uygulaması aracılığıyla sunulan beslenme danışmanlığı hizmetlerini ifade eder.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kullanıcı:  Web Sitesinde ve mobil uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, pandemi(salgın hastalık) ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder.

Veri Tabanı: Web Sitesindeki ve Diyet Master uygulamasındaki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Diyet Master’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanını ifade eder.

Web Sitesi: www.diyetmaster.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Diyet Master’ın Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder.

Uygulama: Google Play Store ve Apple Store’dan indirilebilen Diyet Master isimli uygulamayı ifade eder.

 1. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Kullanıcının Web Sitesinde ve Uygulamada sunulan Hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesi ve Uygulama içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Diyet Master tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı dâhilindedir.

 1. Kullanıcı Şartları

4.1. Kullanıcılar Web Sitesine/Uygulamaya telefon numaraları ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı olabilmek için reşit olmak ve Diyet Master tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. Kullanıcı Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olduktan sonra Diyet Master tarafından sunulan hizmeti satın alması ile Kullanıcı hak ve yetkisini kazanır. Kullanıcının başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Diyet Master tarafından reddedilebilir veya Kullanıcıdan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir.

4.3. Diyet Master dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ödemeden işbu Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği askıya alabilir. Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcının sonradan yapacağı başvuru Diyet Master tarafından reddedilebilir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi düzenlemeleri ile Web Sitesinde/Uygulamada yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Kullanıcı, üyelik hesabına girişte kullandığı kullanıcı bilgileri ve şifrenin ayrıca diyet ve mesaj paketi alımıyla premium olarak adlandırılan hizmetlerin alım sürecindeki indirim kodunun güvenliğinden, kullanılmasından, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından tamamen kendi sorumludur. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumlu olup Diyet Master, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcının bu konuda ihmal veya kusurundan dolayı diğer Kullanıcıların ve/ veya Diyet Master’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi her türlü zararlardan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği taktirde, Diyet Master’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.3. Herhangi bir sebeple üyeliği iptal edilmiş veya askıya alınmış Kullanıcının Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olabilmek için farklı üyelik bilgileri ile yeni bir üyelik hesabı açması ve bu durumun Diyet Master tarafından tespit edilmesi halinde, Diyet Master Kullanıcının üyeliğini herhangi bir gerekçe göstermeden iptal eder.

5.1.4. Kullanıcı, Web Sitesi/Uygulama dahilinde gerek yazışmalarda gerekse paylaştığı fotoğraflarda ve admine gönderdiği mesajlarda Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Diyet Master, Diyet Master’ın çalışanları ve yöneticileri, Kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve güncelliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu değillerdir.

5.1.5. Kullanıcı, Web Sitesinde/Uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanırken Web Sitesi/Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.1.6. Kullanıcının, Web Sitesi/Uygulama vasıtasıyla yasalara aykırı, tehdit içeren, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici veya saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren mesajları ya da fotoğrafları iletmesi kesinlikle yasaktır. Diyet Master bu şekilde mesaj içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.1.7. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olduğu ve Diyet Master tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Diyet Master, ilgili Kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde Kullanıcı, herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2.8. Diyet Master tarafından Kullanıcılara iletilen diyet listelerinin tümü ve diyetisyenler tarafından Kullanıcı’ya iletilen tüm mesajlar tavsiye niteliğinde olup uygulayıp uygulamamak tamamen kullanıcının inisiyatifindedir. Hastalıklara ya da ilaç kullanımına göre tavsiye edilen diyetlerin içeriklerinin ya da Diyetisyen’in Kullanıcı’ya ilettiği mesajın kişiye uygunluğu ve diyetlerin uygulanmasıyla ilgili ya da Diyetisyen’in önerisiyle ilgili olarak Kullanıcı gerekiyorsa doktoruna danışması gerektiğini ve oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta tüm sorumluluğun kendisinde olduğu peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.2.9. Diyet Master tarafından Kullanıcılara iletilen diyet listelerinde sunulan besinlerin ya da Diyetisyen’in önerilerinin Kullanıcılar’da alerji ya da farklı olumsuz etkileri oluşturması olasılığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Listeler ve Diyetisyen önerileri tavsiye niteliğinde olup, herhangi bir besine alerjisi olan Kullanıcı’nın listelere ya da Diyetisyen’in önerisine uymak adına bu besini tüketmemesi gerekmektedir. Komplikasyon oluşması durumunun Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacağı ve Kullanıcı’nın doktoruna ya da en yakın tıbbi merkeze başvurması gerektiğini ve herhangi bir olumsuzlukta bunun tek sorumlusunun Kullanıcı’nın kendisi olacağını Kullanıcı peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.2.Diyet Master’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Diyet Master, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde online beslenme danışmanlığı hizmetlerini yerine getirmeyi, Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Diyet Master gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağda, yazılımda veya dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Web Sitesine/Uygulamaya erişimi herhangi bir bildirimde bulunmadan sınırlandırabilir veya durdurabilir. Sınırlandırılan ya da durdurulan hizmet süresi için Kullanıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 1. Gizlilik

6.1. Kullanıcının kendisi tarafından Web Sitesine/Uygulamaya girilen Kişisel Veriler Diyet Master tarafından Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde(Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Üyenin açık rızasına istinaden) işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen KVKK aydınlatma metnini okuyunuz. Diyet Master, Web Sitesinde/Uygulamada yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde/Uygulamada yayınladığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Diyet Master’dan söz konusu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

6.2. Kullanıcıların Web Sitesi/Uygulama üzerinden beslenme danışmanlarına ilettikleri mesajların içerikleri Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına Diyet Master tarafından saklanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen aydınlatma metnini okuyunuz.

6.3. Diyet Master, KVKK uyarınca kişisel verileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi; gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. KVKK gereği kişisel verilerin tümünün işlenme biçimi VERBİS sistemine kayıt edilmiştir.

6.4 Kullanıcı Diyet Master uygulamasının “motivasyon köşesi” bölümünde sadece kendi fotoğraflarını paylaşabileceğini, Diyet Master’ın kişilerin göndermiş olduğu fotoğrafın gerçekten Kullanıcı’ya ait olup olmadığını belirlemesinin mümkün olmaması sebebiyle Kullanıcı’nın üçüncü bir kişinin fotoğraflarını iletmesi halinde doğabilecek her türlü şikayet, kişisel veri ihlali vb. her türlü hukuksuzlukta fotoğrafı Diyet Master’a ileten Kullanıcı’nın tek başına sorumlu olacağını Kullanıcı peşinen beyan, taahhüt ve kabul eder.

 1. Diğer Hükümler

7.1.Değişiklikler. Diyet Master, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde/Uygulamada yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, Web Sitesinde/Uygulamada yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.2.Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Diyet Master Web Sitesine/Uygulamasına ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcıya Web Sitesi/Uygulama ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Diyet Master’dan yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin/Uygulamanın tamamının veya herhangi bir kısmının ve / veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/ veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır.

7.3.Mücbir Sebep. Diyet Master, işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Diyet Master’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder..

7.4.Devir ve Temlik. Kullanıcı, Diyet Master’ın yazılı onayı olmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

7.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. Herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.6.Kayıtların Geçerliliği .Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Diyet Master’ın Veri Tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve ticari defterlerinin muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193 / 1.maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak, peşinen ve rızaen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7.Yürürlük .İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Kullanıcı Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Diyet Master Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

Diyet Master

Unvanı : Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi

Adres : Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46-E Maltepe İstanbul

E – Posta: Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46-E Maltepe İstanbul

Tüketici

Kullanıcı

Madde 2- HİZMET, BEDEL VE ÖDEME

Bu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Diyet Master isimli uygulama üzerinden verilen ve Kullanıcı’ya “kilo almak istiyorum, kilo vermek istiyorum, kilo korumak istiyorum” seçenekleriyle sunulan bir beslenme danışmanlığı hizmeti olup bu hizmet, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerine uygun olarak uygulama tarafından kendisine bir diyet önerisi/programı oluşturulması, Kullanıcı’nın hakkı kadar sorularının cevaplandırılması suretiyle kendisine destek sağlanması hizmetlerini (“Hizmet”) kapsamaktadır. Bu Sözleşme ile Hizmetin sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amaçlanmıştır. Abonelik türü ve bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Abonelik Türü – Uygulama Satın Alım Ekranı

Ödeme Bilgileri – Uygulama Satın Alım Ekranı

Ödeme Toplamı – Uygulama Satın Alım Ekranı

Fatura Bilgileri – Kullanıcı tarafından girilmesi zorunludur.Fatura bilgisi iletilmeden hizmet başlatılamayacaktır.

Madde 3- CAYMA HAKKI – İPTAL İADE KOŞULLARI

Sözleşme konusu Hizmet, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca Kullanıcı tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Açıklanan nedenlerle söz konusu yönetmelikler kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu sözleşme kapsamı dışındadır. Diyet listelerimiz mal ya da ürün olmayıp danışmanlık hizmeti kapsamında hizmet ürünleri olması sebebiyle iptal ya da iade durumu kanunen söz konusu değildir.

Madde 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Kullanıcı, Uygulama’da gösterilen Hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile cayma hakkına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

4.2. Kullanıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli veya havale şekilde peşin ödeme yapacak olup; Kullanıcı’nın ödeme yapması ile Hizmet, Diyet Master tarafından Kullanıcı’ya verilmeye başlanacaktır. Uygulama içi satın alımlarda hizmet anında başlar, Premium hizmet satın alımında ise hizmet 48 saat içerisinde başlatılacaktır.

4.3. İşbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Kullanıcı’nın Hizmet bedelini ödeyerek Diyet Master’ı bilgilendirmesine kadar Diyet Master Hizmeti vermekten imtina eder.

4.4. Kullanıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı, Hizmetin başlamasından sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini Diyet Master’ya ödememesi halinde, Diyet Master tarafından Kullanıcı’ya verilen Hizmet derhal durdurulacaktır.

4.5. Kullanıcı, haftalık ya da aylık olarak aldığı Hizmetin süresi sonunda, Kullanıcı’nın almış olduğu hizmet kendiliğinden sona erecektir. Kullanıcı’nın hizmet almaya devam edebilmesi için hizmetin herhangi bir çeşidini yeniden alması gerekmektedir.

4.6. Kullanıcı, kendisine uygun diyet programlarının oluşturulması ve hizmetten maksimum ölçüde fayda sağlanması için kendisi ile ilgili yaş, kilo, boy, hastalık vs. gibi bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı nezdinde diyet programlarının uygulanmasından doğacak her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcıya verilen beslenme programlarının tümü tavsiye niteliğindedir.

4.7. Diyet Master, Sözleşme konusu Hizmetin eksiksiz, Kullanıcı tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur. Diyet Master, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, internet bağlantısının kesintiye uğraması, internet sitesine erişimin kamu makamları tarafından durdurulması gibi bir mücbir sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu mücbir sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Diyet Master’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyeceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

4.8. Kullanıcı, Hizmet ile ilgili talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme’nin giriş kısmındaki Diyet Master iletişim kanalları ile uygulama içerisindeki “bize ulaşınız” kısmından bildirebilir.

4.9. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan Diyet Master’ın adres ve e-posta adreslerine ve uygulama içerisindeki “bize ulaşınız” bölümünden iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C.Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilere hizmetin sağlandığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

Madde 5 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Diyet Master kayıtları (bilgisayar-ses-yazılı ve görsel ve işitsek kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Kullanıcı’nın ve Diyet Master’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 6 – YÜRÜRLÜLÜK VE GEÇERLİLİK

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan Kullanıcı Sözleşmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri elektronik ortamda gördüğünü ve ayrıca bu sözleşmelere https://basakdiyet.com/sozlesmeler/ adresinden ulaşabilir olduğunu ve tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Biz, Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla Diyet Master uygulamasıyla verilen beslenme danışmanlığı hizmetinden yararlanmak istediğiniz takdirde hangi kişisel verilerinizi hangi kapsam ve koşullarda işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, aktivasyon kodu;

Kişisel Bilgiler: Cinsiyet, fotoğraf;

İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve modeli, uygulama üzerinde gerçekleştirilen hareketler;

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre/parola bilgileri, uygulamaya son giriş tarihi,  görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, kullanıcı hareketleri;

İçerik Verileri: Mesajlaşma içeriği,öğün fotoğrafları, motivasyon köşesi fotoğrafları;

Sağlık Verisi: Kronik hastalık, ilaç kullanımı, hamilelik durumu, idrar ve dışkı durumu, kullanılan ilaçlar, boy ve kilo;

Trafik Verileri: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone/üye kimlik bilgileri;

Diğer: Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel veriler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması, kullanıcının sponsoru olduğu kurumun tespiti, kullanıcı kaydının yapılması, sözleşmelerin kurulması, hizmetin ifası, danışmanlarımızdan randevu alınması, randevu sisteminin oluşturulması, danışmanlarımızın sizlerle iletişim kurması, günlük operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, müşteri memnuniyeti, şikayet yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Uygulama içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla,

Kişisel Bilgi: Uygulama tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve kilo koruma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, müşteri portföy yönetimi amaçlarıyla,

İşlem Bilgisi: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Uygulama içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi amaçlarıyla,

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi, kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Uygulamadaki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü, Uygulamada oluşabilecek hataların giderilmesi ve kullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek amaçlarıyla,

İçerik Verileri: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Uygulama içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması, günlük operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve engellenmesi, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren mesajların tespiti ve engellenmesi amaçlarıyla,

Sağlık Verisi: Sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve kilo koruma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve bu kapsamda saklanması amaçlarıyla,

Diğer: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, Uygulama içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla,

Trafik Verileri: Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, ve

Kişisel verileriniz ayrıca sözleşmelerin ve hizmetin ifası nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarda haklarımızın korunması ve kullanılması amacıyla ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,

*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Şirketimiz, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından; uygulamamızda girişte ve uygulamamız içerisinde yer alan bölümdeki bilgileri doldurmanız vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması(Trafik verilerinin saklanması),
 • Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması(Veri güvenliğinin sağlanması),
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması(Sözleşmelerin ifası),
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması(Kimliğinizin doğrulanması, hizmetin geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması),
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması(Sözleşmelerin sonlandırılması),
 • Açık rızanızın bulunması(Sağlık verileriniz ancak açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Beslenme danışmanlığı hizmetinin ifası amacıyla tarafınız ile uygulama üzerinden iletişim kurulması ve böylelikle alt veri işleyen servis sağlayıcılar tarafından verilerin depolanması amacıyla yurtdışına aktarım yapılabilmesi de ancak açık rızanızın bulunmasına bağlıdır.)

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir ?

KVKK’nın 11.madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi size ait güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin diyet@diyetmaster.com adlı KEP adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Cevizli Mah. Zuhal Cad. No46/E D:114 Maltepe / İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan elektronik posta adresiniz ile de taleplerinizi diyet@diyetmaster.com  adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C.kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sorumlusu: Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi

Adres : Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46/E Maltepe / İstanbul

Kullanıcı uygulama başlangıcında işbu KVKK metnini onaylayarak öncesi sonrası fotoğraflarının paylaşılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını ve rızası dahilinde paylaştığını peşinen kabul eder. İleride bununla ilgili herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını da peşinen kabul eder. Kullanıcı’nın üçüncü Bir şahsa ait fotoğrafı kullanması halinde doğacak olan tüm sonuçlardan kullanıcının tek başına sorumlu olacağını ve Diyet Master’ın fotoğrafın gerçek sahibini belirlemesinin mümkün olmaması sebebiyle herhangi bir sorumluluğunun olamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Politikası

TANIMLAR

 

KVKK7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Veri İşleyenVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişi.
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel

Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin

Anonim Hale

Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok

Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Yönetmelik28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi HakkındaYönetmelik.
ŞirketBaşak Aydın
KVK Kurulu / KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK KurumuKişisel Verileri Koruma Kurumu.

1) AMAÇ

İşbu Politika ile Şirket olarak KVKK kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerine konu gerçek kişi verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin Şirket’in genel ilke ve prensiplerinin ortaya konulması ve bu hususlarla ilgili mevzuatta belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu Politikanın amacı, Şirket’in elde ettiği kişisel verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

2) KAPSAM

Bu Politika, Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu Politika, Şirket’in iş süreçleri ve faaliyetleri esnasında temas edilen tüm çalışan adaylarının, çalışanların, çalışanların aile üyelerinin, yetkililerinin, potansiyel müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin çalışanlarının / ortaklarının / yetkililerinin, müşterilerinin, müşterilerinin çalışanlarının/ ortaklarının / yetkililerinin, tedarikçilerin, tedarikçilerin çalışanlarının/ ortaklarının / yetkililerinin, www.diyetmaster.com alan adlı web Uygulamasi(“ Uygulama ”) ve “Diyet Master” mobil uygulaması (“Uygulama”) kullanıcılarının tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Bu Politika, Şirket tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili ve detaylı diğer veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

3) POLİTİKANIN UYGULANMASI

Bu Politika, Şirket’in diğer politikalarında düzenlenen veri koruma şartlarıyla birlikte uygulanacaktır.  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat hükümleri ile Politika hükümleri arasında çelişki bulunması halinde Şirket, güncel mevzuat hükümlerinin geçerli olacağını kabul etmektedir.

Şirket, Şirket uygulamalarının ilgili mevzuatta belirlenen kurallara göre düzenlenmesi ve Veri sorumlusu olarak;

 • a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Verilerin korunması ile ilgili olarak işbu Politikanın uygulanmasına ilişkin Şirket yükümlülüklerinin ana kaynakları aşağıda yer almaktadır:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Bu Kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler
 • Şirket’in Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Şirket’in Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası
 • Şirket’in Veri İhlali Müdahale Politikası
 • Şirket’in İlgili Kişi Bildirimi Yönetimi Politikası
 • Şirket’in Çerez Politikası
 • Ticari iş ve işlemler gereği yapılan sözleşmeler
 • Ortaklık ve Hissedarlık Yapısı.

4) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUSUSLAR

Şirket kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak,

 • Yürürlükteki kanunlar gereği ilgili kişilerin, kişisel verilerinin kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, gerektiğinde açık rızalarının alınması,
 • Şirket tarafından elde edilen ve işlenen kişisel verilerin tespiti ile bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklere ilişkin risk analizi yapılması,
 • Mevzuat gereği iş süreçleri içinde gerçekleşen veri işleme faaliyetlerine ilişkin işbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının hazırlanarak, veri işlenmesi sırasında uygulanacak prosedürler ile ilkelerin belirlenmesi,
 • KVKK’nın 12.maddesi uyarınca işlenmekte olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda alınan tedbirler Şirket’in Veri Saklama ve İmha, Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme, Veri İhlali Müdahale ve İlgili Kişi Bildirimi Yönetimi Politikaları ile düzenlenmiştir.

5) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket; kullanıcıların danışmanlarla paylaştığı sağlık verileri ile çalışanlarının sağlık durumunu gösterir belgelerin güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmakta olup bu verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmek amacıyla yasal gerekliliklere ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlere uyum sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almış ve bu yükümlülüğe ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası oluşturmuştur.

6) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

6.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler

Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. Şirket, KVKK’nın 4.maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemektedir.Bu kapsamda;

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Şirket, ilgili kişinin temel haklarını ve Şirket’in meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Şirket, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirket, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ilkesini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. Bunun yanı sıra kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak veri sorumlusu ile ilgili kişinin menfaat dengesi gözetilmektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme:Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya ilgili kişinin talebi doğrultusunda verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6.2.Şirket’in Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Eylemleri

 • a) Toplama: Şirket, işleri ile ilgili olarak, önceden tanımlanmış ve yasalar ile uyumlu amaçlar doğrultusunda kişisel verileri elde edebilir.
 • b) İşleme: Şirket, işleri ile ilgili olarak, Şirket’in taraf olduğu gizlilik yükümlülükleri kapsamında ve verilerin elde edildiği amacın yasalar ile uyumlu olması durumunda kişisel veriler kullanabilir.
 • c) Veri Küçültme(veri minimizasyonu): Kişisel verilerin kullanım amacına uygun, bu amaç ile ilgili ve sınırlı durumlarda kişisel verileri elde edebilir ve kullanabilir.Gerekli olmadığı tespit edilen verileri elde etmez, kullanmaz ve elde edilmiş olanların imhasını sağlar.
 • d) Elde Tutma: Kişisel verileri sadece,
 • Şirket’in verileri kullanma amacı doğrultusunda gerekli olduğu sürece ve
 • Kanunlarda düzenlenen koşullarda veya izin verilen durumlarda saklayabilir.

Şirket, kullandığı tüm diğer kişisel verileri siler, imha eder veya daimî olarak anonim hale getirir.

 • e) Aktarım: Kişisel verileri, aksi kararlaştırılmadığı sürece sadece yürürlükteki kanunlar doğrultusunda ve gerekmesi halinde aktarabilir.

6.3 . Şirket’in Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirket, KVKK’nın 10.maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır.Bu kapsamda Şirket, kendisinin ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin KVKK’nın 11.maddesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.Şirket, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

6.3.1 Koşullar

Kişisel veriler, Şirket’in faaliyetleri sırasında kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenebilir.

Kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde sözleşme öncesinde ve sözleşmeye başlama aşamasında kişisel bilgiler; teklif hazırlamak ya da ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir.Sözleşme hazırlanma sürecinde ilgili kişilerle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.

Kişisel verilerin işlenmesinin Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde; kişisel bilgilerin hukuken talep edilmesi ya da bu işlemlere izin verilmesi durumunda da işlenmesi serbesttir.

Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından işlenebilir.

Kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesinin Şirket veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde işlenebilir.

İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olduğu durumlarda da işlenebilir.Meşru menfaatler, maddi çıkar yanında hukuka, ahlaka ve adaba uygun menfaatlerdir.

Şirket faaliyetlerinin planlanması ve yürütümü, kimlik doğrulama işlemleri, Şirket tarafından sunulan hizmetin geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi için analiz yapılması ve kullanıcılara bilgilendirme yapılması Şirketin kişisel verileri işlemesinde meşru menfaatlerinin olduğu durumlara örnek gösterilebilir.

Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde de kişisel veriler işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde ise kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket ilgili kanallar aracılığıyla ilgili kişinin açık rızasına başvurmaktadır. Her ne koşulda olursa olsun ilgili kişinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi açık rıza koşuluna bağlıdır.

6.3.2 Amaçlar

Şirket tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyonlara uygun personel temini, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve / veya denetimi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/ veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda, proje, satış, pazarlama, iletişim, müşteri / kullanıcı ilişkileri yönetimi ve pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi(talep, teklif, değerlendirme, bütçelendirme, sözleşme vb.),

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması(hesap yönetimi, veri depolama, bakım, destek de bu kapsama dâhildir.),

Finans ve / veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi ile denetim faaliyetlerinin yürütümü,

Müşteri / kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, kullanıcı memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/ veya takibi, kullanıcı talep ve / veya şikayetlerinin takibi,

Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/ veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

Yetkili kişi ve/ veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

7) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1 Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Ancak kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgili kişinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerinde öngörülen durumlarda ilgili kişinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Şirket, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet ilgili kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise söz konusu sözleşmede, sözleşme yok ise KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece, Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aşağıda yer alan üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Tedarikçilerimize Aktarılması

Şirketimizle arasındaki sözleşmeye istinaden ve/ veya Şirketimizin talimatları doğrultusunda, Şirketimize hizmet sunan taraflara kişisel veriler aktarılmaktadır. Tedarikçilerimize kişisel veriler aktarılıyor olsa dahi, bu kişilerin Şirketimize sunulan hizmet dışında farklı herhangi bir amaçla kişisel verileri işlemelerine izin verilmemektedir.

 • Kişisel Verilerin Müşterilerimize Aktarılması

Şirketimizle arasındaki sözleşmeye istinaden ve/ veya Şirketimizin talimatları doğrultusunda, Şirketimizin hizmetlerinin devamlılığının sağlanabilmesini teminen gerekli olan işbirliğinin icrası kapsamında müşterilerimize, bunların yapacakları iş ve işlemler ile sınırlı olmak ve işlemin devam ettiği süreyle sınırlı kalmak kaydıyla veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Aktarım

Kamu tüzel kişilerinin ilgili mevzuat kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK’nın 8.maddesi uyarınca yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

7.2 Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı

Yurtdışına herhangi bir kişisel veri aktarımı bulunmamaktadır.Güvenlik gerekçeli olarak yurtdışında saklanan bilgilerin açıkça paylaşılması mümkün değildir.

8) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi; diyet@diyetmaster.com adlı KEP adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile veya Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46/E Maltepe / İstanbul adresine şahsen veya noter kanalıyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi Şirketimizin diyet@diyetmaster.com adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C.kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

9) ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirket’in ilgili mevzuat hükümleri gereği veyahut işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak üzere kişisel verileri muhafaza etme hak ve / veya yükümlülüğü olan durumlarda ilgili kişinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır. Ancak KVKK’nın 7.maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde re’sen veya ilgili kişinin bu yönde bir talebi olması halinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile İlgili Kişi Bildirimi Yönetimi Politikası hazırlanmıştır. Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi konusunda azami dikkat ve özeni göstermekte olup, KVKK’nın 12.maddesi ve 6.maddesinin 4.fıkrası ile Yönetmelik hükümleri, yukarıda belirtilen genel ilkeler ile işbu Politika ve KVK Kurulu kararları uyarınca ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

10) VERİ KORUMA GÖREVLİSİ

Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel verilerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuka uygun şekilde işlendiğinin, korunduğunun, saklandığının, aktarıldığının ve imha edildiğinin kontrol ve denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili kişinin talep ve isteklerinin karşılanması amacıyla, başvurulara cevap verilmesi, başvurulara ilişkin gerekli aksiyonların alınması, gerektiği takdirde VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile gerekmesi halinde kayıtların güncellenmesi, envanter ve politikaların kontrol edilmesi ile güncellenmesi, periyodik imha süreçlerinin yönetilmesi, KVK Kurumu ile gerekli yazışmaların yapılabilmesi, güncel içtihat kapsamında alınması gereken önlemlerin alınması, veri korumasına ilişkin gerekli kontrollerin sağlanması ve güncellenmesi konularına ilişkin olarak Veri Koruma Görevlisi belirlenmiş olup, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere söz konusu mevzuat kapsamında gerekli tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

 

 

Randevu Al